0212 853 4061

info@nasyapidenetim.com.tr

Beylikdüzü - İstanbul

Barış Mah. Akdeniz Cad. No:8/1 D:9

Hizmetlerimiz


Yapı Denetim

Can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetiminin sağlanması suretiyle çalışan bir sistemdir.


Danışmanlık

Mimarlık ve mühendislik kurallarına uygun çağdaş norm ve standartlarda denetim hizmetini veren,teknik yenilikleri takip eden, etkin değerlere saygılı şirketimiz; siz değerli müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermektedir.


Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm sürecinde ülke genelinde deprem tasarımının, malzeme dayanımının yetersiz olduğu ve mühendislik hizmeti almamış kaçak binalar dahil yüz binlerce yapının yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerektiği tahmin edilmektedir. Nas Yapı Denetim olarak bu süreci sizlere yol gösterecek şekilde düzenledik.

Yapı Denetim Nedir?

Content Image Content Image

Yapı Denetimi, 10/04/2000 Tarih ve 24016 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile başlatılmış ve bu kararnamenin yerine hazırlanarak 13/07/2001 Tarih ve 24461 Sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ile devam ettirilen, can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetiminin sağlanması suretiyle çalışan bir sistemdir.